Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

x-ray
19:30
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
x-ray
17:56
6877 5145 390
Reposted fromzorza zorza viahavingdreams havingdreams
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
x-ray
17:56
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viahavingdreams havingdreams
x-ray
17:53
2285 2964 390
Reposted fromschmandwerk schmandwerk viahavingdreams havingdreams
x-ray
17:52
4597 1522 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasmokingtime smokingtime
x-ray
17:52
x-ray
17:52
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime
x-ray
17:51
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viasmokingtime smokingtime
x-ray
17:51
1539 454a 390
Reposted fromliwaj liwaj viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
x-ray
17:51
x-ray
17:51
x-ray
17:49
Potatoe
x-ray
17:49

September 30 2018

x-ray
20:54
3358 38de 390
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:54
3814 8c17 390
Reposted fromfungi fungi viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:45
x-ray
20:44
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:44
2966 dc74 390
Reposted fromLane Lane viaHackMett-von-Wurst HackMett-von-Wurst
x-ray
20:43
3594 9d12 390
Reposted fromstroschek stroschek viaOnimaru Onimaru
x-ray
20:43
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...