Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

x-ray
20:43
3326 4ec2 390
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:42
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:42
1806 b72f 390
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:42
6697 5284 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna

September 27 2018

x-ray
19:08
2227 7b09 390
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viahavingdreams havingdreams
x-ray
19:07
5515 81c5 390
Reposted fromZircon Zircon viajazon jazon

September 26 2018

x-ray
13:16
x-ray
13:16
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
x-ray
13:16
1166 04de 390
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams

September 23 2018

x-ray
13:03
6660 d8a4 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaZeuko Zeuko
x-ray
13:03
0817 9f86 390
Reposted frompanicstricken panicstricken viaZeuko Zeuko

September 21 2018

x-ray
08:19
1771 8e0f 390
Reposted fromgosand gosand viasmokingtime smokingtime
x-ray
08:18
Nie pokazuj że ci zależy” – głoszą liczne poradniki dla pań i męskie zresztą też. Efekt? Wszyscy przegrywają. Nikt nikomu nic nie okazuje, wszyscy targują się o każdy miły gest czy oznakę zainteresowania. One myślą, że oni za mało się starają, a oni, że one są pasywnymi, roszczeniowymi księżniczkami. Związki zaś sypią się od środka, bo jak umacniać relację bez pokazywania, iż komuś zależy? Sposób, który miał chronić przed bólem, naraża na cierpienie, samotność, rozczarowanie. Po co więc go stosować? Nie lepiej być w zgodzie ze sobą i tworzyć szczere relacje? One także mogą się nie udać, ale przynajmniej nie trzeba niczego udawać, grać ani nikim manipulować.
— znalezione
x-ray
08:17
x-ray
08:16
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt viasmokingtime smokingtime
x-ray
08:16
Reposted fromFlau Flau viajazon jazon
x-ray
08:16
Reposted fromFlau Flau viajazon jazon
x-ray
08:16
5907 087f 390
why is this so funny to me
Reposted fromsommteck sommteck viajazon jazon
x-ray
08:15
6024 6797 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazon jazon
x-ray
08:15
1441 b949 390
Reposted frompiehus piehus viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl