Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

x-ray
20:08
amanitacaplan

Meet the Thirteenth Doctor

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaTARDIS TARDIS
x-ray
20:08
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
20:08
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
x-ray
20:07
4213 76b4 390
Reposted fromMeshirr Meshirr viaTARDIS TARDIS
x-ray
20:07
0243 c914 390
Reposted fromsaltinthe saltinthe viaTARDIS TARDIS

July 22 2017

x-ray
22:51

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu
x-ray
22:48
x-ray
17:00
x-ray
17:00
Reposted fromfelicka felicka viamicomomicuando micomomicuando
17:00
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
16:59
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
16:59
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
16:58
1586 5b7b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
16:57
4956 b4fb 390
Reposted fromTARDIS TARDIS
16:57
8506 c7d4 390
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight vianutt nutt
x-ray
16:56
Reposted frombeinthe beinthe vianutt nutt
x-ray
16:56
1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator vianutt nutt
x-ray
16:55
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
x-ray
16:53
7851 943d 390
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate vianutt nutt
x-ray
16:52
Reposted fromTARDIS TARDIS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl