Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

x-ray

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu
x-ray
x-ray
x-ray
Reposted fromfelicka felicka viamicomomicuando micomomicuando
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
1586 5b7b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
4956 b4fb 390
Reposted fromTARDIS TARDIS
8506 c7d4 390
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight vianutt nutt
x-ray
Reposted frombeinthe beinthe vianutt nutt
x-ray
1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator vianutt nutt
x-ray
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
x-ray
7851 943d 390
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate vianutt nutt
x-ray
Reposted fromTARDIS TARDIS
8506 c7d4 390
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight vianutt nutt
x-ray
Reposted frombeinthe beinthe vianutt nutt
x-ray
1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator vianutt nutt
x-ray
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
x-ray
7851 943d 390
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl