Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

x-ray
warsaw tardis - it's shittier on the inside; każdy kraj ma taki tardis na jaki sobie zasłużył :P...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaTARDIS TARDIS
x-ray
0992 8227 390
Reposted fromtress tress viahouseofpain houseofpain
x-ray
x-ray
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viamicomomicuando micomomicuando
x-ray
Życie przestaje być koszmarem, gdy człowiek powie sobie: „Mogę się zabić, kiedy tylko zachcę”.
— E.Cioran
Reposted frommonstrum monstrum vianutt nutt
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny vianutt nutt
x-ray
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj vianutt nutt
x-ray
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viahrabinacuervo hrabinacuervo
x-ray
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaOnimaru Onimaru
x-ray
6397 7e1a 390
Reposted fromTARDIS TARDIS
x-ray
x-ray
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaOnimaru Onimaru
x-ray
x-ray
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viahrabinacuervo hrabinacuervo
x-ray
7518 9113 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viahrabinacuervo hrabinacuervo
7797 3ba5 390

therealjacksepticeye:

jumpingjacktrash:

hedgehodgemonster:

toodutchforyou:

i don’t get it omg
who the fuck is party cannon they’re the true rebels here

This is the best hahaha

Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viadeor deor
x-ray
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapurplecarbonate purplecarbonate
x-ray
6216 4d2b 390

WIBBLY-WOBBLY TIMEY-WIMEY

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaTARDIS TARDIS

March 21 2017

x-ray
1240 adc4 390
Podlasie to bagna
Reposted frompankamien pankamien viaOnimaru Onimaru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl