Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

x-ray
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic
x-ray
Reposted fromgruetze gruetze
x-ray
Reposted fromgruetze gruetze
x-ray
0002 efc2
Reposted fromTAL TAL
x-ray
0022 48f7 390
Reposted fromniva97 niva97
x-ray
0075 8db0 390
Reposted fromMeshirr Meshirr
x-ray
0088 eeab 390
Reposted fromMeshirr Meshirr
x-ray
0095 56ff 390
Reposted fromMeshirr Meshirr
x-ray
Reposted fromFlau Flau
x-ray
Reposted fromFlau Flau
x-ray
0300 4c60 390
Reposted fromsebazet sebazet
x-ray
0372 16b4 390
Reposted frominto-black into-black
x-ray
0405 73f1 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
x-ray
6173 5143 390
Reposted fromkaiee kaiee viaOnimaru Onimaru
x-ray
Reposted fromDennkost Dennkost viaOnimaru Onimaru
x-ray
9430 2d05 390
The tattoo collection at the Department of Forensic Medicine at Jagiellonian University in Krakow, Poland consists of 60 objects preserved in formaldehyde.  Photographed by Katarzyna Mirczak.
Reposted fromatka atka viaOnimaru Onimaru
x-ray
amanitacaplan

Meet the Thirteenth Doctor

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaTARDIS TARDIS
x-ray
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
x-ray
4213 76b4 390
Reposted fromMeshirr Meshirr viaTARDIS TARDIS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl