Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

x-ray
20:59
3173 f2ad 390
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum vianutt nutt
x-ray
20:58
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt
x-ray
20:58
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt vianutt nutt
x-ray
20:58
1480 6035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:57
4993 d61f 390
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
19:58
x-ray
19:58
x-ray
19:58
x-ray
19:58
x-ray
19:56
4815 e6f8 390
Reposted fromnutt nutt viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
19:56
4773 c2ae 390
Reposted fromrubinek rubinek viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
19:55
2809 27ff 390
Reposted fromrichardth richardth viacarmenluna carmenluna
x-ray
19:55
5396 098a 390
Reposted fromreycio reycio viacarmenluna carmenluna
x-ray
19:55

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
x-ray
19:55
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
x-ray
19:54
x-ray
19:54
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
x-ray
19:54
2955 53bf 390
nirvitii.soup.io
x-ray
19:54
2192 c90c 390
Twój Vincent.
x-ray
19:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl