Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

x-ray
9090 836a 390
Reposted frombabyface babyface viasatyra satyra
x-ray
Reposted fromfungi fungi viasatyra satyra
x-ray
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viasatyra satyra
x-ray
7261 99e4 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasatyra satyra
0403 e9f8 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahouseofpain houseofpain
x-ray
6665 fc4c 390
Ask Me Anything(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viahouseofpain houseofpain
x-ray
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamikan mikan
x-ray
Odkrywam w sobie nieśmiałą świadomość, że
życie mi coraz prędzej ucieka.
— Pidżama Porno
Reposted fromtortureme tortureme viamikan mikan
x-ray
9310 a1c9 390
Reposted fromwkropki wkropki viamikan mikan
x-ray
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamikan mikan
x-ray
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamikan mikan
x-ray
Ludzie tak naprawdę nie chcą dojrzeć, nie chcą się zmienić, nie chcą być szczęśliwi. Jak to mi kiedyś ktoś mądrze powiedział: "Nie staraj się ich uszczęśliwiać na siłę, bo narobisz sobie kłopotów. Nie próbuj uczyć świni śpiewu. Stracisz swój czas, a i świnię zdenerwujesz
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe
x-ray
2892 32d9 390
x-ray
x-ray
2046 6c6b 390
I need this. Aus Gründen.
Reposted fromrandoom randoom viahouseofpain houseofpain
x-ray
2831 e5f0 390
Reposted fromrol rol viahouseofpain houseofpain
x-ray
8751 ff13 390
Reposted fromowca owca viahouseofpain houseofpain
x-ray
2018 ebbb 390
x-ray
8635 c311 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viahouseofpain houseofpain
x-ray
1454 600b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl