Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

x-ray
12:43
3447 2387 390
Reposted fromzciach zciach viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:42
8365 36cc 390
past life retrieval / timeline travel
Reposted fromzungud zungud viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:42
2453 ee54 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:20
1380 751c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:20
0104 9fc1 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:17
0036 7d83 390
Reposted from2c1l2x3i 2c1l2x3i viaKciukWzupie KciukWzupie
12:17
5062 7e56 390
Reposted from2c1l2x3i 2c1l2x3i viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:16
6748 f21f 390
Reposted fromzciach zciach viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
12:16
6709 4a2c 390
Reposted fromzciach zciach viaKciukWzupie KciukWzupie

July 30 2018

x-ray
03:57
x-ray
03:56
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
x-ray
03:51
6427 b802 390
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viaZeuko Zeuko
x-ray
03:50
0284 e174 390
Reposted fromzungud zungud viaZeuko Zeuko
x-ray
03:49
3224 213f 390
Reposted fromtichga tichga viaZeuko Zeuko
x-ray
03:49
2875 6a56 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZeuko Zeuko

July 29 2018

18:08
1357 6882 390
Reposted fromidiod idiod viaZeuko Zeuko
x-ray
18:08
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
x-ray
18:05
5325 aefd 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
18:05
2288 c353 390
Reposted fromangusiasty angusiasty viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
18:05
3566 e922 390
Reposted frommoai moai viaKciukWzupie KciukWzupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl