Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

20:22
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahavingdreams havingdreams
20:22
x-ray
20:22

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
x-ray
20:21
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaZeuko Zeuko
20:20
8173 a3fa 390
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viaZeuko Zeuko
x-ray
20:20
1119 69ad 390
Reposted fromnyaako nyaako viaZeuko Zeuko
20:20
9995 4049 390
Reposted fromdivi divi viaZeuko Zeuko
x-ray
20:19
0253 6d57 390
Reposted fromduzazet duzazet viaZeuko Zeuko
x-ray
20:19
Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – Cześć, co słychać?
Reposted fromnyaako nyaako viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
20:19
5521 d279 390
x-ray
20:18
1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
20:17
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viablonde-troubelle blonde-troubelle
x-ray
20:17
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromtomowa tomowa viathesatanek10 thesatanek10
20:17
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viathesatanek10 thesatanek10
x-ray
20:17

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

20:16
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.
x-ray
20:16
x-ray
17:49
5670 8f17 390
Reposted fromGIFer GIFer viathesatanek10 thesatanek10
x-ray
17:49
4928 1da3
Reposted fromGIFer GIFer viathesatanek10 thesatanek10
x-ray
17:48
4753 d09c 390
Reposted fromGIFer GIFer viathesatanek10 thesatanek10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl