Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

x-ray
21:02
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianutt nutt
x-ray
21:02
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianutt nutt
x-ray
21:01

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viasmokingtime smokingtime
x-ray
20:58

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
x-ray
20:57
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viacarmenluna carmenluna
20:57
2437 2afb 390
Reposted fromhawke hawke viacarmenluna carmenluna
20:57
8035 78f6 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:57
2912 62cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:57
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viasmokingtime smokingtime
x-ray
20:55
4697 535c 390
Reposted fromtfu tfu viajazon jazon
x-ray
20:55
x-ray
20:55
4182 c6b8 390
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viajazon jazon
x-ray
20:55
2912 62cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajazon jazon
x-ray
20:55
8246 0751 390
Reposted frompiehus piehus viajazon jazon
x-ray
20:53
Reposted frompffft pffft viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
20:53
4170 0f47 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
20:52
2037 e24b 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
x-ray
20:52
x-ray
20:51
4460 5873 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
20:50
3277 f15f 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKciukWzupie KciukWzupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl