Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

x-ray
21:06

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
x-ray
21:04
1612 d4d5 390
x-ray
21:00
9758 8216 390
Reposted fromrol rol viacarmenluna carmenluna
x-ray
20:59
1160 254e 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacarmenluna carmenluna
x-ray
19:26
Reposted fromFlau Flau viaBlacksad Blacksad
x-ray
19:25
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
x-ray
19:24
x-ray
19:23
8346 e3da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacarmenluna carmenluna

June 19 2018

x-ray
23:17
4962 c285 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaOnimaru Onimaru

June 14 2018

x-ray
09:57
5890 9ef9 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacarmenluna carmenluna

June 13 2018

x-ray
16:52
9435 f5e8 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:52
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:51
9868 588a 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaBlacksad Blacksad
x-ray
16:43
Reposted fromPoranny Poranny vianutt nutt
x-ray
16:41
7875 efc1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:40
0211 87a8 390
Reposted fromsohryu sohryu viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:40
6484 18be 390
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:39
2614 f40a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
x-ray
16:39
5967 044b 390
x-ray
16:39
1699 6679 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl