Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

x-ray
06:23
3383 0b00 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKciukWzupie KciukWzupie
x-ray
06:22
x-ray
06:22
x-ray
06:22

April 17 2018

x-ray
21:43
7703 5581 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakittylitter kittylitter
x-ray
21:43
7707 e182 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakittylitter kittylitter
x-ray
21:43
x-ray
21:42
x-ray
21:40
4335 7935 390
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
x-ray
21:40
Nie zawsze nasze decyzje są trafne. Czasem podejmujemy je w gniewie czy rozpaczy i wtedy są zupełnie błędne.
— Katarzyna Michalak – Promyk słońca
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
21:39
x-ray
21:39
0600 21ec 390
Jowisz.
x-ray
20:46
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
x-ray
20:45
1891 78fb 390
Reposted fromschmandwerk schmandwerk viakittylitter kittylitter
x-ray
20:45
3562 ef00 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakittylitter kittylitter
x-ray
20:45
8605 5eb4
Reposted fromtotal1ty total1ty viakittylitter kittylitter
x-ray
20:43
8281 e49e 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakittylitter kittylitter
x-ray
20:43
0629 4266 390
Reposted fromministerium ministerium viakittylitter kittylitter
x-ray
20:42
4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakittylitter kittylitter
x-ray
20:34
8889 7e5a 390
Reposted fromSardion Sardion viaKciukWzupie KciukWzupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl